პროფესიონალი მიმწოდებელი
სამშენებლო ტექნიკის აღჭურვილობა

ვიდეო

SINOVO შესავალი

ჰიდრავლიკური წყობის ამომრთველი

მბრუნავი საბურღი მოწყობილობა

ჰიდრავლიკური წყლის ჭაბურღილის საბურღი მოწყობილობა

SINOVO Core Drilling Rig გეოლოგიური საბურღი Rig

დიაფრაგმის კედელი იჭერს

დეზანდერი

ჰიდრავლიკური სტატიკური წყობის მძღოლი